Hur man öppnar en Stuck Garage Door

January 16

Hur man öppnar en Stuck Garage Door

Väderförhållandena och åldersrelaterade skevhet kan orsaka en garageport att hålla. En garageport fastnat i slutna kvarter positions tillgång till bilar och andra stora objekt som lagras inuti. En garageport fastnat i ett delvis stängt läge utgör en säkerhetsrisk, ger tjuvar och vandaler tillgång till ditt hem och tillhörigheter. De flesta garageportar är utrustade med verktyg som kan hjälpa dig i en nödsituation.

Instruktioner

•  Dra på manuell styrning sladd som hänger ner från garageporten är styrspår. Dra på sladden kommer öppna och stänga dörren när garageporten mekanismen misslyckas.

•  Inspektera garageport mekanismen, som ligger i en låda i slutet av styrspåret. Använd en vanlig platt skruvmejsel för att justera inställningarna tryck för att göra det lättare att öppna garageporten.

•  Placera två dragstänger längs baksidan av en äldre, skev garageport, från nedre vänstra till övre högra hörn. Fäst stängerna tillsammans i mitten med en gängkoppling. Så småningom dra kopplingen att räta dörren så det kommer att öppna lättare.