Hur man tar bort en kran Ventil

By admin | 09/05/2012

Hur man tar bort en kran Ventil

Blandaren ventil styr flödet av vatten. Den är placerad under kranen handtaget så att när du vrider handtaget, vrid dig kranen ventilen. Denna del av kranen är så konstruerad att den lätt kan ändras ut eller repareras. Ta bort en kran ventil är inte en svår uppgift och kräver inga specialverktyg. Det är ett bra projekt för en första-gången gör-det-självare.

Instruktioner

•  Stäng av vattentillförseln. Avstängningsventilen är vanligtvis under kranen. Du kommer att se två vattenförsörjning ventiler - en för varmvatten och en för kylan. Vrid vreden medurs för att stänga av vattnet.

•  Vrid handtaget på ventilen du kommer att ersätta för att öppna kranen kranen. Låt allt vatten inuti kranen rinna ut.

•  Ta bort skruvlocket locket på kranen ratten med skruvmejsel. Bända vredet bort med bladet på skruvmejseln. Ta bort kranen handtaget med stjärnskruvmejsel.

•  Ta bort ventilskaftet, med hjälp av en skiftnyckel. Ta tag i ventilskaftet med den sexkantiga montering med skiftnyckel och vrid moturs för att ta bort.

Tips:

  • Vissa kranar har en tätmuttern ovanpå ventilspindeln. Ta bort detta med skiftnyckeln genom att vrida moturs. Ta sedan bort ventilspindeln som vanligt.

Related Articles