Säkerhetsmöte Avsnitt för hushållskemikalier

November 7

Dina områden alla kök, badrum, garage, tvättstuga och lagring håller behållare av olika hushållskemikalier. Generellt använder du dessa kemikalier för rengöring eller personlig omvårdnad. Det är viktigt att följa specifika säkerhetsprotokoll vid hantering av hushållskemikalier. I ett försök att hålla familjer säker, bör grannföreningar genomföra säkerhetsmöten som grundar sig på ämnen med anknytning till hushållskemikalier.

Etikett Läsning

Säkerhets klasser kan lära en samfundet att inte ta hushållskemikalier etiketter för givet. Etiketter ger information som hjälper dig hantera produkter på det mest säkra och effektiva sättet. Sådana etiketter kan svara på några frågor om en viss kemikalie. Säkerhets klass eller verkstad kan omfatta lektioner på att lära känna ett visst hushåll kemikalie genom att läsa etiketter och följa etikett riktningar. Klassen kan också visa dig hur man söker och följa varning, fara och varningshänvisningar. Genom granskning kan klassen ha en övning på etiketten läsning.

Korrekt Förvaring och kassering

Hushållen är kända för olämplig förvaring och bortskaffande av hushållskemikalier. En säkerhetsklass inriktad korrekt lagring och bortskaffande kan förebygga olyckor och förorening av vatten. Klasser på korrekt lagring och bortskaffande kan sammanfatta Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaring och bortskaffande, uppmuntrar deltagarna att lagra kemikalier på en sval plats och skölj kemikaliebehållare före återvinning. Den säkerhetsmöte bör också visa medlemmar vad kemikaliebehållare är återvinningsbara. Klasser kan ge tips om var man kan hitta en Manufacturera € ™ s namn, adress och telefonnummer att ställa specifika frågor för korrekt lagring och kasseringsmetoder.

Förebyggande av olyckor

Vem som helst med minderåriga barn vill förhindra olyckor som orsakas av hushållskemikalier. Säkerhets klasser kan precisera vissa sätt för familjen att genomföra ett program för förebyggande av olyckor för spädbarn, småbarn och äldre barn. Detta inkluderar undervisning kursdeltagarna hur man installerar säkerhetslås på skåp eller lådor som håller hushållskemikalier. Förebyggande av olyckor klasser kan också modellera hur kemikalier ska förvaras och kasseras. Det kan också vara innehållet mot blandning av hushållskemikalier. Sessions kan omfatta visar deltagarna vilka produkter får aldrig blandas, såsom ammoniak och klor stranden.

Hushållens kemisk förgiftning

Förebyggande åtgärder är det bästa sättet att undvika kemisk förgiftning, men det kan vara svårt, speciellt när barn är inblandade. Av denna anledning bör säkerhetsklasser instruera dig om vad man ska göra i händelse av en nödsituation. Grannföreningar kan utfärda säkerhets paket som inkluderar telefonnumret till Poison Control Center för Amerikas förenta stater. Paketet kan även innefatta magneter, en nödsituation kontaktlista och en lista över åtgärder för att ta hemma efter gift har förbrukats.

Denna säkerhetsklass bör också identifiera de gifter som barnen kan tänkas komma i kontakt med, såsom tvättmedel, möbelpolish, parfym, rakvatten, malkulor, råttgift, lokalbedövningsmedel och toalett skål rengöringsmedel. Alla dessa färgglada hushållskemikalier kan framkalla förgiftning vid förtäring.