Hur kan jag Rensa rök av Bug Spray ut ur min lägenhet?

By admin | 06/15/2008

Hur kan jag Rensa rök av Bug Spray ut ur min lägenhet?

Bug spray och Foggers döda en uppsjö av insekter som sträcker sig från myror till kackerlackor till getingar som finns i lägenheter, hus och andra byggnader. Dessa sprayer görs med starka och potentiellt dödliga kemikalier regleras av regeringen. Exponering för kemikalier i bugg spray kan orsaka en rad sjukdomar inklusive hosta, andningssvårigheter och en förlust av syre resulterar i minskad vakenhet. I fall där bugg sprayer är nödvändiga, extra försiktig och tydliga rök ut ur din lägenhet så fort som möjligt efter användning.

Instruktioner

•  Öppna alla fönster och dörrar.

•  Placera stora fläktar framför öppna fönster och dörrar för att suga inomhusluften utanför.

•  Lämna och vänta minst 30 minuter innan reoccupying lägenheten.

Tips:

  • Tvätta objekt som har utsatts för bugg spray med tvål och vatten.
  • Omedelbart flytta till frisk luft om du andas in bugg spray.

Related Articles