Hur man kan stoppa vatten från att fylla i Toaletter

By admin | 01/27/2010


Du måste förhindra att vatten från att fylla i toaletten varje gång det spolas är om du planerar att manuellt rengöra insidan av toalettstolen eller om du installerar en ny toalett. Vatten fyller i toaletten efter varje spolning på grund av "avstängningsventilen" förvandlas till "på" inställning. Hitta och vrida ventilen kan du helt tömma toaletten och hålla skålen tom.

Instruktioner

•  Leta reda på toaletten avstängningsventilen. Denna ventil är antingen under eller bakom toalettsitsen.

•  Vrid ventilen medurs tills det inte längre rör sig. Använd en skiftnyckel för att stänga ventilen om du inte kan stänga av den med handen.

•  Spola toaletten. Kontrollera för att se om vatten fyller toaletten. Vrid ventilen ytterligare om vatten fyller fortfarande i toaletten, eftersom du inte har helt stänga toaletten vatten.

•  Plunge toaletten för att avlägsna eventuellt kvarvarande vatten.

•  Vrid ventilen moturs när så önskas för att slå på toaletten vatten igen.


Related Articles