Hur mycket kan en Weeping Birch beskäras tillbaka vid något tillfälle?

By admin | 06/09/2012


Weeping björkar är kända för sin gråt, graciös form. De växer upp till 20 fot lång och har en maximal spridning av 25 fot, vilket gör dem till en idealisk provträd. Behåll en årlig beskärning plan för att säkerställa gråten björken inte växa igen och hålls ser snyggt.

Beskärning

Inte beskära tillbaka mer än 1/4 av det levande gråtande björkträdkronorna på en gång. Tunga beskärning har potential att öka mängden ljus tränger in i rotzonen av anläggningen, som kan höja temperaturen i marken och minska fuktnivåer. Inte beskära gråtande björk mellan 1 maj och 1 augusti eftersom det är det dags för björkborr, som dras till nya beskärning.

Mulching

Kompost runt gråtande björkar för att upprätthålla en konsekvent marktemperatur och minska konkurrensen från ogräs. Mulching hjälper också gråtande björk behålla vatten, vilket är viktigt på sommaren. Bra mulching material är kompost, strimlad bark eller flis.

Vattning

En frisk gråtande björk behöver vatten. Under växtsäsongen, långsamt och djupt vatten trädet en gång i veckan för att upprätthålla god fukthalt. Lay slangen vid basen av trädet och tillåta vattnet att sakta rinna in i rotstrukturen. Minska mängden vattning av sensommaren för att möjliggöra vinterförvaring.


Related Articles